Nyhetsarkiv

Triona fotograferer vegnettet i nye Drammen

21.09.2020

Triona vant konkurransen om å fotografere vegnettet (360º vegbilder) i Drammen kommune. Til sammen har vi nå fotografert litt over 700 km med veger i nye Drammen kommune. Det inkluderer både bil- og gang- og sykkelveg. Nye Drammen kommune består av de tidligere kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

Triona har tidligere fotografert de kommunale vegene i kommunene Nedre Eiker og Svelvik. Men i sommer har vi fotografert hele vegnettet i nye Drammen kommune, mer enn 700 km. Både riksveger, fylkesveger og kommunale veger i tillegg til alle gang- og sykkelveger.

Drammen kommune stilte meget strenge krav til billedkvalitet, nøyaktighet, billedoppløsning, miljø og bærekraft og Triona er veldig stolte av at vi vant denne kontrakten.

Produktet SINUS photo gir brukerne tilgang til 360° panoramabildene. SINUS photo brukes for å se på bildene, men er også tett integrert med NVDB (Nasjonal VegDataBank) og er et meget effektivt verktøy for ajourhold av data i NVDB.