Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRE

10.01.2019

En ny versjon av Transport Routing Engine er klar. Denne versjon inkluderer blant annet økt mulighet til å hente trafikkinformasjon og reisetider i sanntid fra eksterne kilder, noe som ytterligere forbedrer muligheten til å gjøre rett vegvalg og derigjennom effektivisere sin virksomhet.

En ny versjon av TRE med mange spennende nyheter er nå gitt ut for modulene CarRouter og BikeRouter. De viktigste endringene er beskrevet nedenfor:

 • Sanntidsinformasjon fra HERE:
  TRE CarRouter klarer nå å laste ned, behandle og publisere trafikkinformasjon og sanntids reisetider for hele verden fra HERE sitt API. Dette muliggjør mer intelligente vegvalg og mer effektive ruter ved å unngå stengte veger og veger med langsom trafikk.

 • Økt støtte for å kjøre på flere datasett:
  Fra før kan TRE automatisk slå sammen flere datasett med ulike typer for sømløs ruting over datagrenser. Nå har vi utvidet den funksjonaliteten ytterligere for bedre å støtte tilfeller der man vil benytte flere OpenStreetmap-datasett for å rute over et bestemt sett med land.

 • Dynamisk oppdatering av bomavgifter samt rutetabeller for ferger:
  TRE inkluderer nå også muligheten for automatisk oppdatering av gjeldende bomavgift i Norge. Data hentes direkte fra NVDB API’et. Samtidig har vi også lagt til rette for at TRE automatisk oppdaterer koblinger til rutetabeller for ferger fra Entur i Norge. Begge disse funksjonene vil umiddelbart settes i drift av Statens vegvesen i deres ruteplanleggingstjeneste.

 • Danmark inn i Avstandstjenesten:
  I januar vil det også bli en oppdatering av Avstandstjenesten: Da inkluderer vi også Danmark i dekningsområdet og legger til funksjoner for omvendt geokoding (fra koordinat til adresse).

Les mer om TRE og noen andre produkter som støtter f.eks. entreprenører og aktører som er aktive innen godstransport og kollektivtransport.