Nyhetsarkiv

Trionas daglige leder går av

25.08.2023
Pressrelease

I arbeidet med å videreutvikle Triona har Trionas styre og Mats Bayard i fellesskap kommet fram til at det er på tide å veksle over til en ny daglig leder. Styret er meget fornøyd med den posisjonen Triona har oppnådd under Mats sin ledelse i mer enn 20 år.

I Mats Bayards tid som daglig leder har Triona gått fra å være en lokal leverandør av IT-konsulenter til en nisje IT-leverandør av både tjenester og bransjerettede produkter. Fra å kun være representert i Borlänge, har selskapet i dag virksomhet mange steder i Sverige, Norge og Finland. Triona har nå en bred kundebase i Norden, med god spredning innenfor både offentlige og privateide organisasjoner. Kundene finnes også i andre land i Europa, hvor vi ser en mulig vekst i fremtiden.

«Etter over 20 år som daglig leder er dette en helt naturlig endring. Vi har suksessivt jobbet med å fornye og utvikle lederskapet og nå er det min tur til å gjøre plass for noen som skal fortsette arbeidet med å utvikle Triona. Mitt fokus i nær fremtid er å skape en smidig overgang med mål om at virksomheten ikke skal miste fart.

Som jeg sa da vi avsluttet 2022, var to av utgangspunktene mine da jeg begynte som daglig leder i 2002 å ha det gøy og tro på det jeg gjør. Jeg har levd etter dette og tror i dag sterkere på Triona enn jeg gjorde da, ikke minst med tanke på alle de kompetente medarbeiderne i vår organisasjon. Triona har sine beste år foran seg. Vi er et kvalitetsselskap som har potensial til å fortsette å utvikle oss positivt», sier Mats Bayard.

Selskapets omsetning og lønnsomhet har stadig forbedret seg og Triona har vokst gjennom både vellykkede oppkjøp av selskaper og virksomheter, samt organisk vekst. I Mats tid har Triona også blitt børsnotert og aksjen kan i dag handles på NGM.

"Nå er tiden for veksling. Å være daglig leder er som å være med i en stafett, du tar over fra noen og gir videre til neste. Styret og jeg personlig vil takke Mats for hans ekstraordinære innsats for utviklingen av Triona under denne lange reisen han har gjennomført», sier styreleder Lars Harrysson.

Mats beholder rollen som daglig leder inntil videre, men arbeidet med overdragelsen starter umiddelbart. Styret jobber med å få ansatt ny daglig leder så snart som mulig.