Nyhetsarkiv

Triona kjøper Safe Control Infra AS

31.01.2018

Triona kjøper Safe Control Infra AS og de tilhørende produktene SINUS infra og Vegbilder. Dette er produkter som i dag benyttes til registrering og vedlikehold av infrastrukturrelaterte data. Som en del av overtakelsen inngår også en driftsavdeling som er ansvarlig for innsamling og bearbeiding av vegbilder. Oppkjøpet er i tråd med Triona sin strategi om å tilby innovative IT-løsninger tilknyttet logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet.

”Ved at Triona kjøper Safe Control Infra, får vi en betydelig eier med stor og relevant kompetanse i ryggen. Dette vil sikre videre utvikling av selskapets produkter og tjenester, og styrke vår visjon om å bli en foretrukken leverandør innen infrastruktur-relaterte data og 360° vegbilder . Virksomheten på Brokelandsheia i Gjerstad videreføres og styrkes. Denne overtakelsen vil være av stor positiv betydning både for oss og våre kunder.” sier Odd Harald Kile/Odd Øygarden

SINUS infra og Vegbilder er innovative produkter som i dag benyttes av mange Norske kommuner som har behov for registrering og innsending av data til den Nasjonale vegdatabanken (NVDB) hos Statens Vegvesen. Framover ser vi at andre kundesegmenter (t.ex. jernbane) både i Norge og andre land kan dra nytte av produktene. Produktene er utviklet med moderne rammeverk, er 100% Web-basert og støtter plattformer som IOS, Android og Windows.

Vegbilder

Vegbilder er et produkt som lar deg samle inn infrastrukturrelaterte data på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte. Vegnettet fotograferes fra et kameratårn som monteres på et kjøretøy. Kameratårnet har 6 kameraer, som utløses hver femte meter, styrt av en nøyaktig GPS.

Etter gjennomført fotografering, bearbeides alle bildene på dedikerte servere, og sluttproduktet blir koordinatfestede 360° panoramabilder som kan aksesseres via SINUS.infra for registrering og innsending av data til f.eks. NVDB.

SINUS infra for PC

Dette er et produkt som leveres sammen med Vegbilder og har fokus på å registrere infrastrukturrelaterte data på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte. Identifisering og innsending av data gjøres på kontoret, og er fullstendig basert på analyse av de innsamlede bildene.

Produktet innehar følgende funksjonalitet:

 • Visning av vegbilder.
 • Visning av nedlastede objekter i kart.
 • Funksjonalitet for å hente vegbilder av objekter.
 • Registrere, redigere og slette objekter, med direkte lagring i f.eks. NVDB.
 • Registreringsmodul der man går gjennom vegbilder for å registrere objekter.
 • Innebygd modul for meldinger, der meldinger kan knyttes til objekter.
 • Registrering av dokumentasjons objekter med opplasting av bilde eller fil til f.eks. NVDB.
 • Fotogrammetri, ta mål (Lengde og areal) og beregning av posisjon basert på bildene.
 • Filter-funksjoner for objekter.

 

SINUS infra feltverktøy

Dette systemet er ment for bruk ute i felten, og er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner, men kan også benyttes på en ordinær PC. Systemet er bygd for alle som har behov for å se, endre eller registrere nye objekter.

Produktet innehar følgende funksjonalitet:

 • Automatisk visning av kart «der du er».
 • Velg søkeradius for objekter.
 • Søk frem nærliggende objekter.
 • Kan vise alle objekter i kartet.
 • Registrere, redigere og slette objekter, med direkte lagring i f.eks. NVDB.
 • Enkel visning av vegbilder.
 • Filterfunksjoner for objekter.
 • Meldingsmodul med funksjonalitet for å melde utførte oppgaver.
 • Visning av melding/oppgaver som er delegert til brukeren.

 

”Infrastruktur tilknyttet veg, jernbane og sjø er et prioritert forretningsområde til Triona. Vi tilbyr i dag f.eks. produktet TNE (Transport Network Engine). Dette er et multimodalt IT-system som gjør at man kan lagre, endre og hente nettverk med tilhørende data. Løsningen innehar i dag ingen egne klienter for visualisering og vedlikehold av nettverk og data , men har åpne grensesnitt som gjør at eksterne systemer kan benyttes til dette. Med SINUS.infra kan vi også tilby en registreringsklient som kan integreres med TNE, og således befester Triona sin posisjon som en ledende nisjeleverandør av innovative IT-løsninger tilknyttet logistikk og infrastrukturrelatert virksomhet.”, sier Rune Wilhelm Dragsnes, daglig leder i Triona AS.