Nyhetsarkiv

Triona leverer en gis applikasjon til Logset Oy

19.06.2023

Triona og Logset Oy har blitt enige om at Triona skal utvikle en GIS-basert applikasjon – Logset Maps – som skal installeres i Logset sine skogsmaskiner. I første omgang utvikles funksjonalitet som skal brukes i lassbæreren som plukker opp og frakter tømmer ut av skogen.

Systemet kommuniserer lokalt med hogstmaskinen (maskinen som hogger trær i skogen) og med Logset sin bakgrunnstjeneste når systemet er online.

Lassbæreren bruker informasjon fra hogstmaskinen for å vite hvor og hvilket virkessortiment som er tilgjengelig å hente etter hogst. Informasjonen synkroniseres med bakgrunnstjenestene etter hvert som arbeidet skrider frem. Dette gir sjåførene en mulighet til å effektivisere logistikken ved skogsavvirking.

Logset er en finsk produsent av hogstmaskiner og lassbærere med et verdensomspennende marked. Med applikasjonen øker Logset nytten for kunden og sin konkurranseevne.

Les mer