Virksomhet

Transportinfrastruktur

I vårt samfunn stiller vi stadig høyere krav til transport og kommunikasjon. Vi forventer at transport av gods og mennesker skjer miljøvennlig, sikkert og kostnadseffektivt.

Trafikken må flyte uhindret og uten forstyrrelser. Basis for dette er en god transportinfrastruktur i form av farleder, jernbane og veger som vedlikeholdes av nasjonale, regionale og kommunale eiere. Tilgang til pålitelige data og god informasjonshåndtering er en forutsetning for å kunne planlegge, informere og skaffe underlag for gode beslutninger og tiltak.
Triona har lang erfaring med oppdrag og leveranse av løsninger for hele infrastrukturens livssyklus, fra design og konstruksjon til bruk og trafikk. Vi har unik kompetanse og tilbyr produkter innen masterdatahåndtering for veg-, jernbane- og sjøfartsnett.

Denne kunnskapen brukes også til å utvikle og etablere standarder innen infrastrukturområdet. Vi har meget god kompetanse rundt drift og vedlikehold, trafikkmåling, trafikkinformasjon, trafikkledelse, trafikkstyring og ruteplanlegging.

Noen av våre kunder i denne bransjen er Bane NOR (Norge), Euroskilt (Norge), Kystverket (Norge), Statens vegvesen, Stockholm by, Trafikverket og Vejdirektoratet (Danmark).

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området transportinfrastruktur, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail