Virksomhet

Transportinfrastruktur

I vårt samfunn stiller vi stadig høyere krav til transport og kommunikasjon. Vi forventer at transport av gods og mennesker skjer miljøvennlig, sikkert og kostnadseffektivt.

Trafikken må flyte uhindret og uten forstyrrelser. Basis for dette er en god transportinfrastruktur.

Tilbud

Triona har mye å tilby innen dette kundesegmentet. Vi har erfaring med grunnlagsdata fra ulike virksomheter, som veg- og jernbanenett, håndtering av vegdekke, drift og vedlikehold, trafikkmålinger, trafikkinformasjon, trafikkledelse/-styring og ITS.

Grunndata

Triona har hatt en sentral rolle i utviklingen og forvaltningen av de nasjonale vegdatabasene, NVDB, både i Norge og Sverige. Databasene, en av samfunnets grunndatabaser, inneholder all data og informasjon om vegen og vegens beskaffenhet, slik som vegholder, vegdekke, fartsgrense, drenering, vegbredde osv. Data fra NVDB brukes bla. til GPS-navigering og masse analyser.

System

For håndtering av veg- og jernbanedata har Triona utviklet en plattform, TNE (Transport Network Engine). TNE gjør det mulig å lagre, endre, analysere, foredle og presentere data og brukes i dag av flere store kunder.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området transportinfrastruktur, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail