Virksomhet

Transportinfrastruktur

I vårt samfunn stiller vi stadig høyere krav til transport og kommunikasjon. Vi forventer at transport av gods og mennesker skjer på en bærekraftig, sikker og kostnadseffektiv måte.

Trafikken skal flyte uhindret og uten forstyrrelser. Basis for dette er en god transportinfrastruktur i form av farleder, jernbane og veger. Tilgang til pålitelige data og en velfungerende informasjonshåndtering er en forutsetning for god planlegging, kloke beslutninger og tiltak samt relevant informasjon til ulike interessenter.

Både for veg, jernbane og sjøfart har Triona lang erfaring med oppdrag og løsninger innen hele infrastrukturens levetid, fra planlegging, design og konstruksjon til drift, vedlikehold og trafikk. Vi har en unik kompetanse, og tilbyr produkter som støtter effektiv forvaltning av anleggene (Asset Information Management) og deres digitale representasjon, modeller og digitale tvillinger. Vi støtter hele informasjonsflyten, fra datafangst og masterdatahåndtering til vedlikehold og bruk av informasjon i ulike systemer.

Vi har stor erfaring med IT-løsninger for håndtering av dekker, drift og vedlikehold, trafikkmåling, trafikkinformasjon, trafikkstyring, trafikkontroll og ruting. Vår kunnskap brukes også til å utvikle og etablere standarder innen infrastrukturområdet.

Noen av våre kunder er Bane NOR (Norge), Euroskilt (Norge), Nye Veier (Norge), Statens vegvesen (Norge), Stockholm stad, Trafikverket og Vejdirektoratet (Danmark). Videre er alle fylkeskommunene i Norge og svært mange norske kommuner kunder av Triona.


Lese våre case innen Transportinfrastruktur

Relaterte produkter

Nedenfor finner du produktene vi tilbyr relatert til området transportinfrastruktur.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området transportinfrastruktur, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail