Nyhetsarkiv

Lantmäteriet velger på nytt Triona som leverandør

08.08.2016

Lantmäteriet (Kartverket i Sverige) har gjennomført en anbudskonkurranse rundt systemforvaltning for systemet som kalles ”Metadataverktøyet”. Systemet brukes til å håndtere metadata innen oppdrag for andre myndigheter. Triona fikk fornyet tillit som leverandør.

Lantmäteriet har i flere år hatt et eget system for håndtering av metadata innen geografisk informasjonshåndtering, databearbeiding og produksjon av digitale geodatapakker og kart. Lantmäteriet har valgt Triona som systemforvalter av Metadataverktøyet. Arbeidet består i vedlikehold og videreutvikling av systemet inklusive support og hendelseshåndtering.