Nyhetsarkiv

Triona leverer styresystem til Svingen kontrollstasjon

02.11.2020

Triona har sammen med Euroskilt utviklet en smart kontrollstasjon i Svingen som nå er levert til Statens vegvesen. En kontrollstasjon anvendes for kontroll av kjøretøy med formål å avdekke forhold som angår bade trafikksikkerhet og forhold som påvirker konkurransesituasjonen i transportnæringen. Eksempler er kjøring med overvekt, brudd på kjøre-/hvilebestemmelsene eller kjøring med materiell som ikke er i forskriftsmessig teknisk stand.

Kontrollstasjonen i Svingen kan konfigureres til å dekke ulike behov når det gjelder antall skilt og skilttyper. Kontrollstasjonen er modulbasert og kan enkelt utvides til mere avanserte kontrollsituasjoner med sensorer, skiltgjenkjenning (ANPR) og integrasjoner med andre systemer som Autosys for uthenting av kjøretøydata.

image4pss.png

Figur 1: Svingen kontrollstasjon

Svingen kontrollstasjon er andre stasjon ut med smart kontrollstasjon i Norge levert fra Euroskilt/Triona. Det er til området levert 9 skilt som varsler om kontroll og setter ned hastigheten i kontrollområdet. Kontrollområdet har to innganger og kan ha to forskjellige kontroller gående samtidig. For eksempel, det er mulig å ha en storbilkontroll med buss og lastebil i en retning og alle kjøretøy i en annen.

I kontrollrommet er det installert en touchskjerm, her kan man starte og stoppe de ulike kontrollene. Fra kontrollrommet ser man hele kontrollområdet i et kart med alle tilgjengelige skilt. Når en kontroll i en retning starter vil skjermen vise det skiltbildet som er satt på de ulike skiltene. Slik kan man enkelt se hvilken retning man har startet og om det skulle være feil på skiltene.

Euroskilt/Triona har også levert en smart kontrollstasjon til Åsane i Bergen. Dette kontrollområdet har automatisk kontroll gjennom bruk av skiltgjenkjenning (ANPR) og oppslag i det norske kjøretøyregisteret (Autosys) for uthenting av kjøretøydata.