Nyhetsarkiv

Ny versjon av Lasset

07.01.2019

Trionas tjeneste for innkjøp og lassbooking i skyen, Lasset, ble oppgradert i desember til en ny versjon. De viktigste nyhetene er muligheten til å losse all fraktflyt uten spesifikke installasjoner hos transportøren/sjåføren, ny startside med prosessoversikt, samt tillegg av parametere som er tilgjengelige for kvalitetsberegninger.

Ettersom flere og flere fraktstrømmer krever nøyaktig og direkte tilbakemelding av leveransene til fraktmottakerne, har vi utvidet Lasset mobil med funksjonalitet for mobil lossing uten innlogging. Den initielle løsningen for mobil lossing er testet i en pilot sist sommer og høst med én bestiller og et mindre antall leverandører, og det har fungert veldig bra. Nå laserer vi løsningen for alle aktørene i Lasset.
Løsningen er basert på en responsiv webapplikasjon for mobilklienter, og har selvfølgelig støtte for skanning av strekkoder for å gjøre arbeidet til sjåføren så enkelt som mulig. Løsningen tar også vare på geoposisjonen for lossingen. For transportører som ønsker det, blir også muligheten for å rapportere "losset"-status via integrasjonen (API) utvidet til også å inneholde geoposisjon slik at andre kjøretøy- eller sjåførløsninger kan velges for de som ønsker det.

I Lasset foretas anskaffelser for den kommende kontraktsperioden med et stort antall leverandører pr. rute. Rangeringen av mottatte anbud kan baseres på pris- og kvalitetsrelaterte mål. Dette gjør det mulig for transportkjøperne å vurdere innkommede anbud pr. rute basert på flere kriterier, og dermed kan man finne de beste leverandørene for virksomheten fra flere aspekter. Dette danner grunnlag for et forslag på hvilke leverandører og i hvilken rekkefølge (rangering) de skal tildeles kontrakter på respektive rute. Da våre kunder betrakter lossing via Lassets mobil lossing som en viktig parameter i den totale leveringskvaliteten, har denne parameteren også blitt lagt til kvalitetsmodellen og kan vektes sammen med de andre kvalitetsparametrene. Ved på denne måten å arbeide transparent med kvalitetsmålinger har det gjennom årene vist seg å være en svært effektiv måte for leverandører og kunder til i fellesskap å påvirke den totale leveringskvaliteten.
I den nye versjonen av Lasset er menystrukturen endret med det formål å gjøre tjenesten enda enklere for alle aktører. I tillegg til dette opprettes også en Lasset startside der informasjon om lass i ulike prosesstrinn lett kan følges. Startsiden gir også direkte tilgang til de siste nyhetene som kommuniseres fra team Lasset til Lassets brukere.
I tillegg til denne funksjonaliteten blir tjenesten utvidet med blant annet en ny rapport for leverandører (Leveringssikkerhet), mailvarsling til terminaler og havner, forbedringer i forlenging av anskaffelser, utvidet håndtering av noteringer ved innlevering av anbud, etc.
I 2019 legges det stor vekt på bærekraftaspekter i Lasset, blant annet ved å utvide kvalitetsmodellen som brukes til såkalt rangering med direkte bærekraftskriterier. I dag defineres bærekraftskriteriene normalt i kontraktsvilkårene for transportkjøperne, men når det blir en del av kvalitetsmodellen vil kundene og leverandørene i fellesskap kunne styre utviklingen mot mer bærekraftige transportløsninger.

Lasset er en skybasert tjeneste som knytter sammen kunder, leverandører og andre aktører i forsyningskjeden, og støtter blant annet prosesser for innkjøp og avtalebasert transportavrop for veg, jernbane, container og maskintransport. Tjenesten er basert på avtalerelasjoner mellom partene og informasjonsdeling mellom involverte parter. Lasset oppdateres ca. fire ganger i året med ny funksjonalitet - neste oppdatering planlegges til mars 2019.

Les mer