Nyhetsarkiv

Proof of concept – livssyklushåndtering av data

13.03.2017

Triona har inngått avtale om å delta i prosjektet ”Verifisering IFC Alignment & InfraGML”. Prosjektet inngår som en del av prosjektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drives innenfor rammen av BuildingSMART International. Prosjektet inngår også i programmet Smart Built Environment.

Smart Built Environment er et strategisk innovasjonsprogram for hvordan  samfunnsbyggingssektoren kan bidra til Sveriges reise mot å bli et globalt foregangsland som realiserer de nye mulighetene som digitaliseringen gir.

Verifiering IFC Alignment & InfraGML er et av prosjektene som gjennomføres i tilslutning til programmet. Prosjektet ledes av Sweco og finansieres av Trafikverket. Prosjektet er et samarbeid mellom Trafikverket, SLL, Trimble, Triona, NCC, Sweco og Safe Software.

Hovedmålet med prosjektet er å verifisere og validere dataoverføringen mellom ulike applikasjoner og systemer i anleggets livssyklus, basert på de standardiserte formatene IFC Alignment og InfraGML. Dette er et første steg i en retning mot en felles kravstilling for dataleveranser basert på åpne  standarder.

Prosjektet avsluttes høsten 2017, da vi forhåpentligvis kan konstantere at verifiseringen har gått bra!