Nyhetsarkiv

Ny integrasjonskomponent hos VSV Frakt

05.10.2020

Problemer med integrasjonsflyten og kostnader knyttet til hver flyt var to av årsakene til at VSV Frakt startet Violet-prosjektet høsten 2019. Målet var å sikre en framtidsrettet integrasjonsflyt og å  redusere kostnadene. Nå er prosjektet ferdig, og målene er nådd!

VSV Frakt er en del av VSV-konsernet, som er et logistikkselskap for alt som har med skogen å gjøre. Selskapet ble etablert i 1968 på initiativ fra bransjen som ønsket å effektivisere transport av tømmer. Konkret betyr dette at selskapet på vegne av sine kunder avvirker skog, transporterer tømmer, jobber med biodrivstoff og utfører flisetransport. Totalt danner rundt 250 små og store selskaper VSV/Unite. Det innebærer at det er mer enn 600 personer som sammen kan tilby ressurser av biler, maskiner og selvfølgelig genuin skogkompetanse.

Prosjektet rundt den nye integrasjonsflyten involverte flere selskaper. Trionas ansvar var å bygge GITTAN, en viktig komponent i integrasjonsflyten. Forenklet mottar VSVs integrasjonsplattform GIN data fra Biometria, som deretter GITTAN oversetter til et annet format som sendes videre til VSVs prisberegningssystem AFFÄR (som Triona har forvaltet i mange år), som igjen skaper grunnlag for fakturering i VSVs økonomisystem.

I utviklingen av GITTAN var Triona ansvarlig for prosjektledelse, kravhåndtering, arkitektur, utvikling og testing. Triona var også ansvarlig for testplanleggingen for hele prosjektet, samt planlegging av  igangkjøringen.

De mest intensive delene av prosjektet ble gjennomført i perioden da prosjektdeltakerne ikke kunne møtes, og alt arbeidet måtte håndteres eksternt fra. Dette var en utfordring! Når flere ulike selskaper skal samarbeide i et prosjekt, ikke sees og samtidig lykkes med å forstå hverandre for å komme videre, er samarbeid og kommunikasjon ekstra viktig. Da prosjektet ble oppsummert, kunne vi se at det var akkurat det vi tilsammen hadde lykkes med. Våre suksessfaktorer var tett kommunikasjon, tydelige roller og rett kompetanse kombinert med en atmosfære av ydmykhet, engasjement, glede og humor som skapte trygghet for alle til å våge å stille spørsmål og ikke slutte å spørre hvorfor før vi forsto hverandre.

Oppsummert var det en veldig positiv opplevelse å delta i et prosjekt som ga virksomhetsnytte direkte ved driftsetting. Nå gjenstår bare å treffes og feire dette, som vi håper å kunne gjøre snart!

Les mer