Nyhetsarkiv

Nytt logistikksystem for BDX’s oppdrag hos LKAB

07.11.2016

LKAB har inngått kontrakt med BDX angående maskin- og transporttjenester over jord i Kiruna. Oppdraget stiller nye krav på virksomhetssystem og rapportering/oppfølging. For å møte disse kravene har BDX valgt å utvide samarbeidet med Triona.

Løsningen som BDX velger baseres på TRACS Flow og den vil støtte førere, arbeidsledere, sjefer og administrativt personell hos BDX og underentreprenører både mobilt i felt og på kontoret. På et overordnet nivå skal systemet støtte aktiviteter rundt bl.a. innlasting av kull og tilsatsmiddelhåndtering, lasting av malmprodukter på jernbanevogner, opplagshåndtering av pellets,  transport av både gråberg og rågods, materialtransporter, malmtrafikk og vegvedlikehold.

BDX vil med valg av TRACS Flow også få støtte for bl.a. sporing av forflytning via GPS, geofencing og avvik/hendelserapportering. Løsningen vil være integrert med BDX sitt forretningssystem Microsoft Navision og vil være en moderne plattform for videre utvikling.

Løsningen er planlagt satt i produksjon 1. januar 2017.