Nyhetsarkiv

Setra med i Lasset

03.04.2017

Setra starter et pilotprosjekt for å vurdere Lasset. I perioden april-september 2017 skal Setra bruke Lasset til å bestille alle transporter til fem utvalgte land.

Setra er et av Sveriges største treindustriselskap med åtte sagbruk og tre foredlingsenheter. De transporterer store volum trevarer til destinasjoner i Sverige og Europa. Lasset forventes å gi betydelig besparelse av arbetstid i prosessene med innkjøp, bestilling og oppfølging av transportene. Pilotprosjektet med Lasset skal gi grunnlag for å beslutte om Lasset skal brukes i alle transporter i framtiden.