Nyhetsarkiv

Ny mobilapp – pilot for spesialtransport hos Trafikverket

20.12.2017

Triona har levert en pilotløsning i form av en app for spesialtransporter til Trafikverket i Finland (FTA). Mobilappen, som er rettet mot entreprenører som er involvert i transport av store laster, gir sjåførene mulighet til å rapportere fremdrift og status for transporten fortløpende. Den mobile appen gjør det mulig for personell på trafikksentralene å overvåke spesialtransportene i sanntid.

Med denne nye appen har FTA som mål å forbedre både trafikksikkerhet og trafikkflyt. Fram til nå har sjåførene ringt til sentralene med jevne mellomrom for å informere om hvordan transporten går. Under pilottesten fortsetter man å ringe, men parallelt vil appen automatisk gi sentralene informasjon om sted og tilstand på transporten.

Appen opererer som et interaktivt kommunikasjonsmiddel mellom transportørene og trafikksentralene. Stedsinformasjon blir videresendt til det integrerte brukergrensesnittet for trafikkstyring. Trafikksentralene mottar i sanntid plasseringsinformasjon for transporten sammen med andre transportrelaterte data. Dette gjør det mulig for personalet å følge tunge transporter på kartet.

"Med denne informasjonen kan trafikksentralene bedre informere andre trafikanter om spesialtransportene som kan hindre øvrig trafikk. Samtidig forbedres trafikksentralenes bevissthet om situasjonen på vegnettet"Markus Nilsson, informasjonsspesialist ved Finlands transportkontor.

Appen er også ment å lette rapporteringsplikten til førerne. Sikkerhetsaspektet ble også tatt i betraktning ved utarbeidelse av brukergrensesnittet for å unngå å forstyrre sjåførene slik at de kan ha fokus på sin viktigste oppgave, sikker kjøring.

Triona Oy startet sin virksomhet i Espoo i Finland våren 2017 som en del av Trionakonsernet.