Nyhetsarkiv

FleetControl til Region Västmanland (VL)

23.09.2021

Sammen med Hogia har Triona vunnet Region Västmanlands (VLs) anskaffelse "Plattform for trafikkinformasjon". Triona er ansvarlig for å levere FleetControl; en løsning som samler inn, publiserer og deler data fra kollektivtransportens kjøretøy. Hovedkomponentene i systemet er en Multiservice IoT Edge Gateway og en Android førerskjerm - begge med programvare fra Triona.

- Med FleetControl får VL en moderne kjøretøyløsning som gir trafikkledelse og sanntidssystemer posisjonsdata og viser relevant trafikkinformasjon for føreren i sanntid, sier Mats Johansson Triona.

Kjøretøyets posisjon leveres hvert sekund, noe som gir trafikkledelsen muligheten til raskt å håndtere hendelser og minimere forstyrrelser, men også lage prognoser for kommende turer. I førerskjermen er det installert kartstøtte som gjør at føreren kan se den nøyaktige posisjonen og hvordan den forholder seg til rutetabellen og hvordan turen skal kjøres.

- Som kollektivtrafikkmyndighet er Region Västmanland først ute med denne installasjonen i kjøretøyene. Å hele tiden få oppdatert informasjon om sin tur, uavhengig av  forstyrrelser og trafikkomlegginger, vil være et stort løft for førerne og samtidig gi informasjon av høy kvalitet til de reisende, sier Linda Ekdahl Hogia.

Les mer