Produkter og tjenester

FleetControl

FleetControl tilbyr en rekke tjenester som bidrar til å holde nede de administrative kostnadene til bilparkene ved kontinuerlig å samle data fra kjøretøyene og videresende dette til skyen. Dataene kan seinere bli presentert for sjåføren, bearbeidet på kontoret eller brukt i andre applikasjoner for å øke verdien og/eller effektiviteten av dataene.

FleetControl består av en kjøretøycomputer (IoT-enhet) som, i tillegg til å levere GPS-data med høy presisjon og lese bilens CAN-data, også kan kobles til andre datakilder via ulike hardwaregrensesnitt. På kontorsiden har vi en klientløsning som presenterer dataene som man er interessert i, gruppert i ulike hovedfunksjoner.

FleetControl kan f.eks. presentere drivstofforbruk, odometerverdier, veilede for myk og miljøvennlig kjøring, styre alkolås, fjernavlese førerkort og fartskrivere i alle kjøretøy i flåten. Kombinerer man data fra FleetControl med andre produkter, kan nye funksjoner opprettes. Et eksempel ville være å la Trionas Tracs Flow bli matet med forbruksdata for å se forbrukt drivstoff koblet til et bestemt kundeoppdrag. Med FleetControl kan man samle inn og tilgjengeliggjøre de dataene fra kjøretøyene man har behov for.

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt FleetControl, spør  Lars.

Lars Ericsson +46 70 682 00 02
Send Mail