Nyhetsarkiv

En tjeneste som henger med i svingene

05.04.2023

C-Load feiret 10-årsjubileum i 2022 og mye har skjedd på disse årene. Fjoråret var et av de mest begivenhetsrike årene i C-Loads historie. I tillegg til å fortsatte den kontinuerlige videreutviklingen, har vi også tilpasset tjenesten til en omverden hvor det er vanskeligheter med å finne transport og store variasjoner av f.eks. drivstoffpriser.

I løpet av høsten og tidlig vinter har vi lansert tre store releaser, 1.45 - 1.47, som inneholdt kontinuerlige forbedringer i tjenesten basert på hva våre brukere har ønsket og hva vi ser må til for at C-Load skal fortsette å være en langsiktig og konkurransedyktig løsning for hele transportbestillingsprosessen; innkjøp, bestilling, utførelse og oppfølging/fakturakontroll. 

Releasene har bestått av noen store endringer for å møte hendelser i vår omverden som i stor grad har påvirket bransjen. C-Loads styrke har vært å håndtere transporter som kjøres etter de konkurranseutsatte anskaffelsene som gjøres i systemet. I den nye verdenssituasjonen ble det iblandt vanskelig å finne transport til disse prisene, og C-Load la da til muligheten til å kjøpe opp en individuell transport «utenfor avtalen», s.k. spotanskaffelse, hvor man kan åpne opp for friere hentetider, andre biltyper, men også invitere flere transportører. C-Load tilbyr nå muligheten til både å jobbe langsiktig og løse kortsiktige transportproblemer på en innovativ måte. 

Økte drivstoffpriser har også gjort at de tilsluttede leverandørene har fått store utfordringer. For å møte dette gikk vi over fra månedlig justering av drivstoffindeksene våre, som påvirker kompensasjonen, til ukentlig justering av indeksen. Dette har ført til rettferdige priser for både transportbestillere og leverandører og større mulighet for leverandører til å akseptere transporttilbud. 

En større oppdatering ble lansert i januar og besto av en helt ny innkjøpsliste for leverandørene. Den er basert på den nye moderne webteknologien som nå en stor del av C-Load er bygget på, inkludert det nye oppdaterte brukergrensesnittet. I forbindelse med det tekniske løftet ble det også introdusert mange forbedringer, blant annet utvidede hjelpefunksjoner for å redusere risikoen for å gjøre feil. 

Les mer