Nyhetsarkiv

Beregningstjeneste for hogstdata til Finlands skogsenter

18.05.2020

Finske Metsäkeskus (Skogsentralen) samler inn og formidler data relatert til Finlands skoger og håndhever overholdelse av skogbrukslovgivningen. Triona utvikler nå en skalerbar IT-løsning for Metsäkeskus, som tømmerinnkjøpere sender hogstdata til. Gjennom IT-løsningen kan aktuell informasjon om skogstilvekst produsert av Metsäkeskus forbedres.

Posisjonsdata, utførte arbeidsordrer mm. sendes fra hogstmaskinene til den skybaserte tjenesten for videre behandling i en beregningstjeneste der resultatet blir lagret i et datavarehus. Disse dataene muliggjør oppdatering av informasjon om skogeiendeler i Metsäkeskus informasjonssystem. Målet er å kunne behandle hogstdata så effektivt som mulig, til tross for at det noen ganger mottas store datamengder samtidig i beregningstjenesten.

Hogstdata er viktig. På den ene siden brukes de til å gi nøyaktig informasjon om de nasjonale skogtilgangene som håndteres av Metsäkeskus, og på den andre siden brukes de i de finske skogselskapenes egne informasjonssystemer. Selskapene kan hente informasjon som de har sendt inn fra hogstmaskiner og som er bearbeidet i beregningstjenesten, og bruke videre til egne formål.

IT-løsningen er utviklet av Triona og er en moderne skybasert tjeneste som er skalerbar avhengig av belastningen på tjenesten i en spesifikk situasjon. Data mottas i et standardisert format basert på Finlands skoginformasjonsstandard. Standarden, som Metsäkeskus er ansvarlig for, er delvis basert på StanForD2010. Metsäkeskus ønsket spesielt en skybasert tjeneste med bakrunn i behovet for skalerbarhet. Tjenesten skal etter planen starte i pilotdrift høsten 2020.