Nyhetsarkiv

Masteroppgave om GeoBlockchain

03.08.2018

Hvordan beskytter bedrifter, kommuner og myndigheter folk mot terrorangrep som involverer store kjøretøy? I lys av de senere års terrorangrep er dette noe som blir stadig mer aktuelt å ta hensyn til. Våren 2018 initierte Triona et mastergradsarbeid sammen med Mittuniversitetet i Sverige hvor det er blitt undersøkt hvordan bedrifter, kommuner og myndigheter i dag løser disse problemene.Hvor mye de vet om blockchain og geofence, og om det er behov for å styrke beskyttelsen ved å implementere systemer som kombinerer blockchain og geofence til det vi kaller GeoBlockchain.

Oppgaven har gjennom intervjuer av lastebilprodusenter, transportører, kommuner, myndigheter og IT-selskaper utredet nåværende status hva gjelder beskyttelse av geografisk informasjon og beskyttelse mot bruk av kjøretøy i terrorhandlinger. Resultatet indikerer både interesse og behov for geoblockchainsystemer for å redusere risikoen for terrorhandlinger av denne typen. Undersøkelsen viser også en generell interesse for blockchainteknologien og kombinasjonen av geofence og blockchain.

Tanken med GeoBlockchain er å kunne avskjerme områder med et geofencesystem, samt opprette et lagringssystem med veldig høy sikkerhet som garanterer at informasjonen er korrekt og verifisert når den når mottakende kjøretøy.Blockchain, som teknologi, desentraliserer informasjonen og alle transaksjoner som gjøres i systemet må godkjennes av flertallet av andre enheter før de slipper igjennom. I et blockchainsystem er det alltid mulig å spore transaksjonene, og ingen informasjon kan slettes eller endres i systemet uten å utføre en ny transaksjon.

Blockchain og GeoBlockchain er veldig interessante konsepter for oss i Triona, og vi tror at teknologien kan være til stor nytte i mange av våre egne og våre kunders systemer. Vi starter nå prosessen med å se på hvordan vi kan inkludere denne type av sikrere håndtering av informasjon, både geografisk og ikkegeografisk, i våre produkter og tjenester.

Hvis du er interessert i å vite mer om teknologien eller hvordan den kan bidra til å bedre sikre informasjonen i systemene dine, ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner i de respektive aktivitetsfeltene i menyen ovenfor.

Les hele rapporten her.