Nyhetsarkiv

Ny Mobil løsning til Ragn-Sells

10.09.2018

Triona har utviklet og forvaltet Ragn-Sells nåværende Mobile OrdreApplikasjon - MOA - siden 2012. Nå har vi fått i oppdrag å løfte MOA til neste generasjon, samtidig som vi utvikler bedre støtte for Ragn-Sells innleide transportselskaper.

Triona utviklet Ragn-Sells nåværende mobile ordreapplikasjon MOA i 2012 og har siden i tett samarbeid med Ragn-Sells videreutviklet systemet til i dag å være et pålitelig, godt likt og omfattende system som brukes av 800 biler/sjåfører.

Den nye løsningen består av en app og en webportal, og utviklingen vil bli gjort i flere trinn for til slutt å erstatte dagens MOA helt. Innledningsvis vil Ragn-Sells virksomhet rundt servicekontrakter og containerhåndtering få økt støtte takket være den nye appen. Den plattformuavhengige løsningen lar deg bruke ulik maskinvare med forskjellige store skjermer avhengig av type operasjon. Den valgte teknologien letter også distribusjon og vedlikehold av appen, og gjør det veldig enkelt for nye brukere å komme i gang. Ikke minst er det viktig for Ragn-Sells alle innleide transportselskaper. De innleide transportselskapene vil også kunne planlegge sine transporter direkte i den nye portalen, og ved at de får økt systemstøtte som er integrert med Ragn-Sells sikrer man tilgang til kvalitetssikret og oppdatert bestillingsinformasjon. Det vil i sin tur igjen øke kundetilfredsheten.

Samlet sett vil Ragn-Sells med dette få en fremtidsrettet løsning med økt støtte for flere virksomheter og forenklet systemadministrasjon.