Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRACS Flow

17.12.2018

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i november. Neste versjon planlegges å komme i mai  2019.

I den nye versjonen har vi lagt til funksjonalitet som vil være til nytte både for transportledere, transportører og leverandører både i kontorklienten, mobilapplikasjonen og webportalen.

  • En nyhet i webportalen er at leverandører nå kan registrere ordre og bl.a. sende disse til sine egne kjøretøy.
  • I mobilapplikasjonen kan bl.a. dokumenter som er koblet til ordrer presenteres og en ordreoppsummering vises i forbindelse med signering. Man kan også motta varsel for publiserte nyheter på webportalen.
  • I kontorklienten er det bl.a. nyheter i form av avtaleinformasjon lagret på ordre slik at dette kan ses i etterkant. Ønsket utstyr kan nå spesifiseres på ordre. Kunde og prosjekt kan opprettes direkte ved opprettelse av en ny ordre. Brukerhåndbok og Release Notes er tilgjengelig direkte gjennom kontorsklienten. Field Support kan nå også brukes på frie felt.

TRACS Flow er et system som støtter virksomhetsprosesser i transport og entreprenørbransjen. F.eks. kontrakt- og ordrehåndtering, planlegging, driftsledelse og oppfølging. TRACS Flow kan enkelt konfigureres for å passe til behovene og prosessene til ulike selskaper. TRACS Flow har mange funksjoner som f.eks. håndtering av kundeavtaler i ulike former, tilgjengelighetslister, kart, ressurssporing og ordre, saksbehandling, utleieadministrasjon, stående ordre, etc.

TRACS Flow brukes av ulike brukergrupper. Kontorbrukeren er f.eks. en transportleder som i TRACS Flow har et kraftig verktøy med mye funksjonalitet som gir oversikt og forenkler arbeidet. For feltbrukere, som lastebilsjåfører eller maskinførere, finnes den appbaserte mobile løsningen som står i direkte kontakt med systemet og dermed kontoret og andre brukere. Via webportalen har kunder og leverandører tilgang til systemet og tilrettelagt informasjon.

Les mer om TRACS Flow og våre andre produkter som støtter entreprenører samt logistikk- og transportselskaper og operasjoner;

TRACS Flow

Triona Avstandstjeneste