Nyhetsarkiv

Avviksrapportering og oppfølging av togtrafikken

12.09.2016

Triona har utviklet et avviksrapporterings- og oppfølgingssystem kalt RUFS

RUFS består av to deler, en kontorklient samt en app. Tog- og kontorpersonalet kan rapportere og følge opp f.eks. feil på tog, forsinkelser eller innstilte avganger m.m. RUFS kommuniserer med eksterne systemer for rask håndtering hos leverandøren av vedlikeholdstjenester, f.eks. ved feil på materiell. RUFS har også automatisk mailutsending ved at utpekte mottakere kan få mail når hendelser som berører dem rapporteres inn i systemet av brukerne.
A-train, som driver Arlanda Express, har brukt RUFS siden XXX og er meget fornøyde med systemet.