Nyhetsarkiv

Leveranse av TNE til Kystverket gjennomført

30.05.2017

I løpet av vinteren har Triona gjennomført leveranse av TNE til Kystverket og systemet är nå i drift. Framover vil fokuset bli på registrering, import og validering av farledsdata.

Når datakvaliteten har oppnådd et tilfredsstillende nivå, kan så løsningen integreres med Kystverkets eksisterende webapplikasjon og offentliggjøres der.

Løsningen som er levert til Kystverket kombinerer TNE, GeoServer for presentasjon av farledsdata i eksisterende webløsning og Novapoint, som leveres av Trimble, for vedlikehold av farledsdata.

Frode Skjævestad hos Geodatatjenesten i Kystverket beskriver leveransen slik:

 "Et oppdatert farledsnett er av stor betydning for Kystverket. Kystverkets data blir brukt i mange ulike sammenhenger og et forvaltningsverktøy som sikrer topologi i nettverket og kvaliteten på dataene er av stor betydning. På den måten kan data tilpasses enkelt det de ulike behov og man sikrer at Kystverkets interesser er synlige i planprosesser og forvaltningsoppgaver. Arbeid med farleder og farledsrealterte data internt blir også enklere når de ulike dataene kan relateres til nettverket på en god måte. Gjennom bruk av TNE har Kystverket også fått en god plattform for samhandling med de øvrige transportetatene om intermodale transportanalyser."

Triona bistår nå Kystverket i arbeidet med ferdigstillelse av nytt farledsnettverk, samt utarbeidelse av datakatalog og import av fagdata for trafikknettverket. Videre er det planlagt arbeid med å sørge for integrasjon av TNE-data med Kystverkets eksisterende webapplikasjon for sine brukere på www.kystinfo.no.