Case

Case

Ny reform banet vei for Triona

Den meget omfattende regionsreformen i Norge som trådte i kraft 1. januar 2020 førte bla. med seg store endringer hva gjelder vegforvaltning. Samtidig som antall fylker ble redusert fra 19 til 11 ble også drifts- og vedlikeholdsansvaret for fylkesvegnettet overført fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene.


Digitalisering av arbeidsprosesser for Nye Veier

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier.. Over de neste 20 årene planlegger de å bygge veier for nesten 150 milliarder kroner. Nye Veiers visjon er å være en fulldigital innovativ kraft i. I tråd med dette har Triona sammen med Trimble utviklet en AIM-løsning og påbegynt arbeidet med en Anleggsdatabase for vegprosjektene i Trøndelag.


Triona er en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbeid

Mesta AS er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av veger, og har ansvaret for drift og vedlikehold på en  betydelig del av det norske vegnettet. For deres kunder er det viktig å sikkerstille at data rapporteres inn korrekt og ikke risikerer å forsvinne. Triona har hjulpet Mesta med å utvikle flere områder av sitt daglige arbeid til å bli mer effektivt og med større leveransesikkerhet.


Euroskilt utvikler framtidens skiltløsninger i samarbeid med Triona

Euroskilt er markedsleder innen trafiksikkerhetsutstyr i Norge, og en stor aktør innen digitale trafikkskilt. Statens Vegvesen er deres største kunde. Triona har sammen med Euroskilt utviklet et system som gjør at alle digitale skilt kan fjernstyres på en enhetlig måte, uavhengig av type og størrelse. I tillegg kan skiltene manuelt styres fra et panel som er innbygget i et skap i tilknytning til skiltet.


Artikkelarkiv

Under kan du filtrere blant våre artikler.