Virksomhet

Entreprenører & Konsulenter

Ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg i form av f.eks. kraft-, tele- eller fiber, jernbane eller veg er en av trendene at entreprenørene stadig tar et større ansvar for anleggets hele livsløp.

Det påvirker samarbeidsformen mellom bestiller og utførende, og bla. blir deling av data mellom ulike aktører stadig viktigere. Et eksempel som muliggjør dette er BIM (Building Information Model).

Erfaring og kompetanse

Triona har i lang tid utviklet systemer som støtter entreprenører og konsulenter som arbeider i ulike oppdrag innen bygg, drift og vedlikehold. Med våre løsninger kan selskapene effektivt planlegge og styre sin virksomhet også ute i felten. De kan effektivisere sin virksomhet gjennom strategisk og taktisk planlegging og bedre oppfølging.

Innen drift og vedlikehold har vi arbeidet med systemer som støtter ulike metoder for datafangst, fra laserscanning til manuelle inndateringer. Data sammenstilles etterpå for videre analyse slik at planlegging og gjennomføring av tiltak kan utføres. Det kan gjelde vegdekker, vegmerking, vegobjekter osv.  Kobling av data til jernbane- og vegnett (bl.a. NVDB i Norge og Sverige) er en naturlig del av våre oppdrag. Likeså håndteringen av historikk (både i fortid og framtid). Systemene gir store muligheter for å forenkle samarbeidet mellom bestiller og utførende. Det gjøres ved deling av data, og muligheten for å følge status i pågående oppdrag via webportaler.

Triona og Trimble har sammen utviklet en løsning som gjør at prosjekteringsdata kan benyttes i andre systemer og faser i anleggets livssyklus. Løsningen bygger på INSPIRE samt en åpen standard fra OGC, og synliggjør nye muligheter gjennom BIM- og GIS-standardisering. Vi har med  dette skapt en plattform for nye og innovative løsninger innen infrastrukturområdet.

Produkter

TRACS Flow er markedets mest moderne system. Systemet støtter prosesser som avtale-/oppdragshåndtering, planlegging og overføring av data til andre systemer og kan brukes av både kunder og utførendeøvere. Tidlig i prosessen kan oppgaver opprettes direkte av sluttbrukeren via en webportal,  eller integrering, av oppdragsleder eller direkte ute i feltet felten av utøvereutførende. Med Ved hjelp av GPS-posisjoner kan både leverandøren og sluttkunden få kontinuerlig informasjon om hvor ressurser og i det nåværende oppdrag er eller har vært. Produktet har moderne grensesnitt for integrasjon, og omfatter også mobile løsninger for smartphones, nettbrett og felt/kjøretøy PC’er.

Arbeidsvarsling-Loggbok er beregnet for alle som jobber med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ute på vegen. Med Arbeidsvarsling–Loggbok er du kvitt den papirbaserte loggboka med manuell sted- og tidfesting. Nå kan alt enkelt registreres direkte på mobilen eller nettbrettet med automatisk tid- og stedfesting. Med den elektroniske loggboken har man alltid tilgang til oppdatert informasjon både på kontoret og ute på vegen. 

Transport Network Engine (TNE) gir mulighet for på en effektiv, åpen og standardisert måte å utveksle informasjon om infrastrukturanlegg samt veg- og jernbanenett. TNE tilbyr en intelligent integrasjon med prosjekteringsverktøy som NovapointDCM, noe som gjør at det ved prosjektering- og bygging blir enklere å hente og lese inn informasjon om aktuell tilstand for trafikknett og veg- og jernbaneanleggninger. Det blir også enklere å ta imot og bruke BIM-data for  drift- og vedlikehold av veg- og jernbaner.

Vi tilbyr også appene Vegviseren, Vegfoto og VegInfo. Det er nyttige apper for alle som jobber ute på vegene. Appene gir deg fortløpende informasjon om vegen og alle data langs vegen, samt at det kan tas bilder som tagges med diverse relatert geografisk informasjon, f.eks. vegreferanse.

Eksempel på kunder

Mesta, NCC, PEAB, Lemminkainen, Trafikkdirigering og Veidekke.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området entreprenøre, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail