Nyhetsarkiv

Smarte skilt til pilotprosjektet Borealis

11.06.2018

Triona skal sammen med Euroskilt levre smarte skilt til pilotprosjektet Borealis hvor Statens Vegvesen er kunden. Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som gjennomføres på den 40 kilometer lange vegen langs E8 i Skibotndalen.

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge. Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med krevende vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken på denne vegen er tungtrafikk, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.

På denne strekningen skal man teste ut mange løsninger innenfor teknologi og tjenester relatert til ITS generelt, og C-ITS (kooperativ ITS) spesielt. Triona vil på strekningen utvikle og installere smarte elektroniske skilt som plattform for ITS-stasjon og sensorer. Systemet gir mulighet for å ;

  • innhente data fra sensorer direkte tilknyttet skiltet
  • utveksle informasjon med eksterne datakilder og systemer
  • presentere informasjon til trafikantene i form av piktogrammer

Skiltene skal kunne fungere autonomt (uten manuell styring), men kan også styres manuelt eller gjennom eksterne systemer. Trionas løsning vil kunne gi trafikantene sanntidsinformasjon om vær- og føreforhold, reisetid, stengte veger og andre hendelser.