Nyhetsarkiv

Omlastningspunkter for jernbanetransporter

19.10.2015

Triona deltar i EU-studien ”User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight”

Strukturen i det europeiske godstransportmarkedet har forandret seg de seinere årene, og konkurransen fra vegtransporten er stadig økende. Denne situasjonen er spesielt utfordrende for ”last mile” virksomheten. En enkel og rask tilgang til informasjon om infrastruktur for omlastning av godstransporter på jernbane vil kunne bedre muligheten for effektiv transportplanlegging, spesielt over landegrensene.

GD MOVE har derfor tatt steget og støtter markedet med en kundeorientert web-portal med all nødvendig informasjon om ”Last mile infrastructure”. Omfattende både terminaler, industrispor, stasjoner, osv. gjennom studien “User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight” (Contract MOVE/B2/827-2013). Prosjektpartnere er Hacon og UIC som støttes av UIRR, Triona og IT Kreativa.

Trionas del i prosjektet er å utvikle portalen, samt teknologi for effektivt å fylle portalen med data