Produkter og tjenester

Produkter

Trionas tilbyr produkter som hjelper våre kunder til å skape effektiv, bærekraftig og trygg flyt av data, energi, varer og mennesker. Produktene brukes i hele verdikjeden vi opererer innenfor. Fra håndtering av infrastruktur som veg- og jernbanenettverk, farleder og elnett til å støtte trafikk-, transport- og logistikkvirksomhet.

En ledende filosofi i vår produktutvikling er at produktene skal kunne brukes som de er, men også kunne brukes som en plattform for å konfigurere eller utvikle en tilpasset løsning for kundens virksomhet. Selvfølgelig skal de også fungere sammen med løsninger fra våre partnere, samt støtte, hovedsakelig internasjonale, tilgjengelige standarder. Der det er mulig prøver vi å tilby våre produkter som skytjenester.

Som et supplement til våre egne produkter kan vi også tilby open source produkter eller produkter tilgjengelig gjennom våre partnere. Med våre produkter kan du som kunde raskere og til en lavere kostnader oppnå resultater.