Produkter og tjenester

Transport Network Engine

Transport Network Engine (TNE) er en åpen og konfigurerbar plattform som støtter mange ulike typer applikasjoner og virksomheter som bruker eller administrerer informasjon om transportnettverk.

TNE støtter en effektiv forvaltning av anleggsdata i hele livssyklusen (Asset Management). Plattformen kan f.eks. brukes av infrastruktureiere og entreprenører som jobber med veg, jernbane eller sjøfart i sin planlegging og og oppfølging av f.eks. investerings-, vedlikeholds-eller driftsaktivitet.TNE støtter også virksomheter som har koblinger til transportområdet, som bilindustrien, forsikringsbransjen samt organisasjoner med virksomhet innen transport og logistikk.

Produktet muliggjør effektiv håndtering og vedlikehold av masterdata på transportnett og deres omgivelser, noe som er en viktig forutsetning for å utvikle, forvalte og tilby smarte, effektive og bærekraftige transportsystemer.

TNE er konfigurerbar og håndterer på en smart og fleksibel måte detaljerte data om transportnettverk og ulike typer av objekter, egenskaper, områder og hendelser relatert til geografi og/eller transportnettverk. Plattformen håndterer også anlegg og installasjoner som tunneler, belysning, rekkverk, sporvidder, farledsmarkeringer, skilt, signalanlegg, stikkrenner og kummer.

Produktet gir gode muligheter for å effektivisere arbeidet med f.eks. masterdata, ved å samle, tilpasse og bruke data i en rekke sammenhenger og applikasjoner, både internt i organisasjonen og i samarbeid mellom ulike organisasjoner. Når man bruker TNE skapes forutsetninger for økt nytte og sikkerhet ved at dataene har kjent kvalitet og i tillegg vil bli   oppdateret kontinuerlig i takt med at virksomheten endres.

Det finnes verktøy og grensesnitt for å validere, lagre, analysere, tilpasse og tilgjengeliggjøre data. TNE har også kraftige funksjoner for bearbeiding av data, samt generering av inndata til f.eks. beregning av vegvalg og avstander med svært høy ytelse. Innenfor plattformen finnes det også funksjoner som kan brukes til ulike typer kvalitetskontroller.

På vår produktside har vi samlet mer informasjon om TNE

Les mer

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt TNE, spør Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Send Mail