Produkter og tjenester

Transport Network Engine

Transport Network Engine (TNE ) er en plattform som håndterer data om veg-, jernbane- og sjøtransportnett.

Plattformen håndterer nett og nett-tilknyttet informasjon om anläggningar, tillstånd, egenskaper, föreskrifter och användning, f.eks. ulykker, skilt, rekkverk, drenering, fartsgrenser, fyrstasjoner osv. Plattformen støtter selskap og organisasjoner som arbeider med infrastruktur, transporter og logistikk. Den støtter også andre virksomheter som har andre koblinger til veg-, jernbane- eller sjøtransportnett, som f.eks. bilindustrien og forsikringsbransjen.

TNE inneholder verktøy for å validere, lagre, analysere, tilpasse og tilgjengeliggjøre data. Plattformen er generell, og kan integreres i mange ulike systemer. I TNE finnes moderne RESTFul tjenestegrensesnitt for integrasjon med andre applikasjoner og systemer som bla. muliggjør automatisk oppdatering av data fra de nasjonale vegdatabasene (NVDB) i Norge og Sverige.

TNE omfatter også kraftige funksjoner og verktøy for bearbeiding av data og generering av inndata til f.eks beregning av vegvalg og avstander på en meget effektiv måte. TNE har et webgrensesnitt hvor ulike typer brukere kan registrere feil og/eller mangler i dataene rundt transportnettverk . Registrerte tilfeller kan kategoriseres og håndteresav utpekte administratorer. Via et webgrensesnitt, kan brukerne også skape grunnlag for oppdatering av nettverk og nettverkstilkoblet informasjon.

TNE er utviklet med Microsoft.NET og kan brukes sammen med mange ulike databasesystemer, som Microsoft SQL Server, Oracle Spatial og PostgreSQL/PostGIS. Standarder som ligger til grunn for TNE er bla. OGC, INSPIRE, svensk standard for veg- og jernbanenett og ISO 19100. Database modellen gir tilgang til data fra en rekke standard GIS og klientprogrammer og plattformer som ESRI ArcGIS, FME og QGIS. Modellen er konsistent med RailTopoModel.

Tomas hjelper deg

For mer informasjon om vårt produkt TNE, spør Tomas.

Tomas Carlsson +46 70 246 88 64
Send Mail