Nyhetsarkiv

Alltransport velger Trionas avstandstjeneste

16.04.2018

Alltransport benytter nå avstandsinformasjonen fra Trionas avstandstjeneste når oppdrag håndteres i transportsystemet TRACS Flow. Avstandsinformasjonen danner grunnlaget for prissettingen og bidrar i valget av transportveg.

Med Trionas avstandstjeneste får man avstand- og ruteinformasjon om aktuelt vegnett med hensyn til vekt- og høydebegrensninger. Ved å tegne et abonnement på tjenesten inngår også at man som kunde kontinuerlig får tilgang til oppdateringer av adresse- og vegnettsinformasjon. Det er enkelt å håndtere og man vet at man alltid får rett avstands- og ruteinformasjon.

Gjennom avstandstjenesten får Alltransport automatisk avstand for alle sine transportordrer. En fordel er at transportlederen enkelt kan planlegge gjennomføringen og sette prisen allerede når bestillingen tas imot. For de transportordrer man ønsker en automatprissettning på, brukes avstanden som en variabel i prisberegningen.

I en suksessiv utvikling er Alltransports mål å på sikt styre flåten mer effektivt med økt  digitalisering via mobilsystem og kjøreinstruksjoner basert på Trionas avstandstjeneste