Nyhetsarkiv

C-Load - en bærekraftig veG videre

22.04.2024

Det siste halvåret har Trionas produkt C-Load blitt forbedret med flere etterlengtede funksjoner. Vi er kanskje mest stolte av stegene vi tar for å fremme bærekraft. I løpet av høsten har vi for eksempel knyttet oss til Fair Transport for å øke muligheten for våre transportbestillere til å ta bevisste valg. 

For å støtte våre transportbestillere i å kunne ta mer bærekraftige valg av transportører, har vi valgt å knytte C-Load til Fair Transport. Informasjon om hvilke leverandører som er Fair Transport-sertifisert hentes automatisk. Denne informasjonen kan inkluderes i kvalitetspoengene som kan brukes til å rangere leverandører og den er også synlig på leverandørnivå. Informasjon om hvor mange transporter og kilometer som er kjørt av Fair Transport-sertifiserte leverandører kan også følges opp i C-Loads rapporter. Vi ser frem til å forbedre dette enda mer i fremtiden for å gi våre kunder et godt grunnlag for å ta bærekraftige beslutninger, men også å støtte dem med den informasjonen som vil kreves i fremtiden for å overvåke bærekraftstall som CO2-avtrykk mm. 

C-Load er også utvidet med muligheten for å legge dokumenter til et Lass (en transport) både for bestillere og leverandører. Dette øker muligheten for å gi utfyllende informasjon om transporten og også f.eks. kart over laste- og losseområder. 

For å bedre den digitale flyten er det åpnet for at Leverandører selv kan supplere med registreringsnummer for den transporten som utføres. Dette kan f.eks. lette tilgangen til et laste- og losseområde. Transporter som krever grensepassering ut av EU er nå utvidet med at de kan merkes med krav om å fylle ut tollopplysninger, dette kan da (som det meste av informasjonen i C-Load) overføres via integrasjon til andre systemer som trenger disse opplysningene. 

I tillegg til ovennevnte forbedres C-Load kontinuerlig for fortsatt å være en konkurransedyktig tjeneste for transportanskaffelse og transportbestilling. Både teknologi og funksjonalitet forbedres for å sikre en sikker digitalisering av transportflyten. 

Les mer