Nyhetsarkiv

Nytt IT-system for RS Trommelservice AS

05.11.2018

Triona er valgt som leverandør for utvikling av et nytt IT-system for RS Trommelservice. Formålet med løsningen er å erstatte manuelle prosesser slik at virksomheten skal kunne følge med i den digitale utviklingen.

RS Trommelservice er Norges eneste spesialisert leverandør av kabeltromler i tre. Deres forretningsidé er å forsyne annen industri med kabeltromler, både nye og brukte. Selskapet er en del av Svensson Group med hovedkontor i Sverige.

Trommelservice valgte Triona som leverandør etter en lengre anskaffelsesprosess som ble gjennomført profesjonelt og effektiv. Vi er spesielt fornøyd med at man vant fram i konkurransen da løsningen samsvarer med selskapets målsetning om å være en pålitelig leverandør av innovative IT-løsninger innen logistikk og infrastrukturrelatert virksomhet.