Nyhetsarkiv

Én million endringssett til NVDB

11.09.2023

Fredag 1. september passerte SINUS produktene en stor milepæl! Da ble endringssett nr. én million levert inn til norske NVDB (Nasjonal VegDataBank) fra våres brukere. 

SINUS er Triona sin programportefølge for ajourhold av infrastrukturrelaterte data. SINUS infra og SINUS photo brukes av norske vegeiere (Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene) og leverer vegdata til norske NVDB. I tillegg kan SINUS også levere vegdata til TNE (Transport Network Engine) - Trionas egen vegdatabase. 

imagem38an.png

Oppdatering av NVDB med endringer sikrer at dataene er aktuelle og reflekterer virkeligheten. At dataene er aktuelle er viktig for alle organisasjoner som bruker NVDB-data, f.eks. i transportledelse. 
Første endringssett ble sendt fra SINUS til NVDB 25.06.2016. Fredag 01.09.23 kl 14:18 gikk endringssett nummer én million fra SINUS til NVDB. Det er ikke antall objekter, men samlinger med endring, lukking, opprett, endre eller sletting. Så antall behandlede objekter er betydelig større. I tillegg kommer alle vegdata som entreprenørene via SINUS entreprenør har leverert direkte til Datafangst, de går ikke via endrigssettene. 

Vi tror ikke det går syv nye år før vi runder neste million med endringssett.