Nyhetsarkiv

Lasset vokser videre

15.06.2015

I løpet av våren har bla. Moelven Dalaträ, Norrskog, Bergs Timber og Valbo Trä knyttet seg til Lasset

Ytterligere en håndfull bestillere har knyttet seg til Lasset for å forbedre sin transportsikkerhet. Nå er det totalt 13 bestillere i Lasset som kjøper og bestiller landtransporter for over 200 millioner kr pr år.

Norrskog er først ute med å håndtere transporter av flis, bark og spon i Lasset. De kan på en enkel måte bestille hele sitt behov av transporter for en hel uke.