Nyhetsarkiv

Triona bidrar til BIM-standardisering

13.06.2019

BIM-standarden Industry Foundation Classes (IFC), som utvikles innenfor rammen av buildingSMART International (bSI), blir utvidet med støtte for infrastrukturprosjekter, bl.a. bruer, tunneler, veger og jernbaner. Triona deltar som part i utviklingen av standarden for veg, hvor Karin Anderson, Trafikverket er prosjektleder og i overgripende deler for hele infrastrukturområdet.

31. mai ble det holdt et webinar rundt forslaget til en konseptuell modell for veg tatt fram av en gruppe ledet av Lars Wikström fra Triona, hvor et ekspertpanel med eksperter fra alle verdensdeler deltok og bidro med verdifull input. Etter gjennomgang av disse ekspertene fortsetter arbeidet med å fullføre den konseptuelle modellen for deretter å ta fram et forslag til IFC-utvidelse for veger som forventes å være klar for implementering innen utgangen av 2019.

Relevant informasjon er en nødvendighet for å kunne utføre kostnadseffektivt arbeid med prosjektering, bygging, vedlikehold og drift og hjelper infrastruktureierne til å kreve informasjonsleveranser fra sine underleverandører. Standarder som IFC er en forutsetning for at programvare som brukes i ulike deler av et anleggs livssyklus skal kunne kommunisere uten at viktig informasjon forsvinner eller forvrenges. Som et resultat av arbeidet i dette prosjektet vil Triona, i samarbeid med våre partnere, effektivt kunne bidra til innføring av BIM hos våre kunder. I tillegg vil det kunne gi oss verdifull kunnskap for egne satsninger i AIM (Asset Information Management). Et eksempel på hvordan våre kunder kan dra nytte av det er en pilot som bruker digital informasjon fra entreprenøren ACCIONA og norske Nye Veier.

Forslaget til konseptuell modell finnes her.