Nyhetsarkiv

Mer effektiv kodegenerering hos ABB

30.01.2017

I starten på 2015 fikk Triona oppdrag fra ABB Power System.

Oppdraget gitt ut på å forbedre og effektivisere kodegenereringen i utviklings- og dokumentasjonsverktøyet HiDraw. HiDraw er et verktøy som inngår som en del i ABB’s kontrollsystemplattform MACH. Oppdraget er nå sluttført og resultatet er levert. ABB har nå et moderne verktøy som brukes til å generere styrings- og kontrollsystem i ABB’s leveranseoppdrag innen virksomhetsområdet HVDC. ABB’s systemutviklere kan nå utvikle i C# istedenfor i et egendefinert programeringsspråk.