Nyhetsarkiv

Ny versjon av Arbeidsvarsling loggbok - TRA

28.02.2023

Vårt system for digital loggbok får stadig nye kunder! I januar kom det ny versjon som har gjort systemet enda mer brukervennlig. Forbedringer er gjort både på kontordelen (weben) og appen – både i iOS og Android.

Innlesing av godkjente arbeidsvarslingsplaner er gjort mere robust. Flere datafelter leses nå automatisk inn. Dette gjelder planer godkjent både i APV-systemet til Statens vegvesen (gjelder for Europa-, Riks- og Fylkesveger) og i kommunale system (for Kommunale veger).

Det er også lagt inn en god del nytt utstyr. Både vanlige skilt, sikringsutstyr og hendelser som skal logges, som f.eks. Brøytebil, Strøbil, Telefon VTS etc. Målet er at alt utsyret som brukes ved loggbokføringen er tilgjengelig i TRA.

Den nye versjonen av appen er gjort enda mer brukervennlig! Appbrukere kan nå selv be om å få sette nytt passord. Noen ganger oppstår det situasjoner som gjør at det må settes opp skilt/utstyr som ikke er med i planen. For enklere å finne dette utstyret er det innført en søkefunksjon for utstyr også i appen. Ofte står skilt og utstyr oppe over lang tid, men kanskje er det slik at et fåtall skilt, f.eks. Sprenging pågår, settes opp og tas ned med jevne mellomrom. Appen er nå utvidet til at man kan stoppe og gjenopprette ett eller et utvalg skilt, i tillegg til Stopp alle/Gjenopprett alle som har vært der også tidligere.

Sist, men ikke minst, så er både appen og weben nå rensket for det gamle vegreferansesystemet (HP/meter). Arbeidsvarsling loggbok jobber nå kun med den nye vegsystemreferansen (strekning/delstrekning).