Produkter og tjenester

SINUS

SINUS infra, entreprenør og photo gjør deg i stand til å ajourholde NVDB-objekter fra bilder, ortofoto, kart eller ute på veien, på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte.

Produktene brukes både på kontor og ute i felt. Både kontor- og feltklienten leverer kvalitetssikrede data direkte til f.eks. NVDB eller TNE, uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Ved å ta panoramabilder kan vi arbeide med en digital tvilling av vegen/jernbanen i SINUS photo. All informasjon tilgjengeliggjøres i programmet. Informasjon som du ellers måtte ut i felt for å verifisere kan nå verifiseres fra kontoret. Alle synlige objekter kan hentes fra bildene og lagres i en database.

Man kan også samle inn data manuelt med SINUS infra og entreprenør, en mobil løsning som er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner. SINUS Entreprenør benyttes der man ønsker å kvalitetsikre dataene før de lagres permanent i kundens datalager.

Produktet innehar bl.a. følgende funksjonalitet:

 • SINUS entreprenør bruker lese API til NVDB og skrive API til Datafangt
 • Visning av vegbilder og kart. I mobilløsningen skjer visning av kart automatisk «der du er».
 • Søke fram objekter, som i mobilløsningen kan være nærliggende innenforen søkeradius.
 • Visning av objekter i kart.
 • Funksjonalitet for å hente vegbilder av objekter.
 • Registrere, redigere og slette objekter, med direkte lagring i en database, f.eks. NVDB eller Datafangt.
 • Registreringsmodul der man går gjennom vegbilder for å registrere objekter.
 • Innebygd modul for meldinger, der meldinger kan knyttes til objekter.
 • I mobilløsningen finnes funksjonalitet for visning av melding/oppgaver som er delegert til brukeren og for å melde utførte oppgaver.
 • Registrering av dokumentasjonsobjekter med opplasting av bilde eller fil til f.eks. NVDB.
 • Fotogrammetri, ta mål (lengde og areal) og beregning av posisjon basert på bildene.
 • Filterfunksjoner for objekter.

På vår produktside har vi samlet mer informasjon om SINUS Infra og SINUS Photo

Les mer Logge inn

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt SINUS infra, spør Per Ola.

Per Ola Roald +47 950 52 596
Send Mail