Nyhetsarkiv

Triona 30 år

22.10.2021

Idag feirer vi vår 30-årsdag! Reisen hit har vært fantastisk.

Vi har gått fra å være det lille lokale IT-konsultselskapet i Borlänge (i Sverige) til nå å være et selskap med:

  • Kunder i store deler av Europa som på en balansert måte omfatter både offentlig og privat eide organisasjoner.
  • Et bredt tilbud som nå også inkluderer Nordens sterkeste produktportefølje - en rekke bransjorienterte produkter knyttet til logistikk og infrastruktur.
  • Medarbeidere i hele Norden.

Samarbeid er et av våre verdiord. Og samarbeid har vært, og vil fortsatt være, en av suksessfaktorene for vår reise. I Triona er mennesket i sentrum og samarbeid handler om hvordan Trionas medarbeidere jobber sammen med mennesker vi daglig møter hos våre kunder og partnere. Derfor vil vi benytte anledningen til å rette en stor takk til deg som medarbeider, kunde og partner.

I kveld samles Trionas medarbetare til jubileumsfest. På mandag går reisen videre mot framtiden.

Dalarna.jpg

Les mer