Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE

12.10.2020

I midten av september ble TNE versjon 3.7 sluppet, og vi tilbyr nå også muligheten til å bruke TNE som en skytjeneste. Videre har vi i denne versjonen bl.a. forbedret støtte for anleggsregister (AIM) og datasynkronisering i lokale databasemiljøer.

TNE-produktet har nå en kraftig og forbedret støtte for import og håndtering av informasjon om objektene i et infrastrukturanlegg, noe som muliggjør effektiv styring av anleggsinformasjon (AIM).

Vi har videre utvidet funksjonaliteten og forbedret ytelsen i grensesnittene våre på flere områder. Mulighetene for fleksibel konfigurering og planlegging av ulike typer bearbeiding er også forbedret.

Funksjonaliteten for utveksling av data mellom organisasjoner med støtte i OpenTNF er forbedret. Løsningen vil bli brukt for å oppnå en mer effektiv datautveksling mellom Lantmäteriverket (kartverket) og Trafikverket i Sverige.

Nå kan endelig TNE også brukes som en skytjeneste, noe som betyr at du som kunde ikke trenger å administrere ditt eget produksjonsmiljø for TNE. I forbindelse med dette har vi også forbedret tjenesten vår for synkronisering av oppdateringer til lokale databasemiljøer, noe som gjør det mulig å kombinere bruken av TNE som en skytjeneste med lokalt distribuerte løsninger nær virksomheter. Dette muliggjør bl.a. en økt bruk av TNE i kommuner og anvendelse av såkalt ”Edge computing”.

Les mer