Om Oss

Om Triona

Trionas langsiktige mål er å være en ledende og pålitelig leverandør av innovative IT-løsninger med tilknytning til logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet. Det innebærer at vi primært henvender oss til organisasjoner innen et begrenset antall bransjer.

I dag er vi et IT-selskap som kombinerer stor virksomhetskunnskap innen fremfor alt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenørvirksomhet, transport og skogsindustri med bransjerettede produkter og spisskompetanse innen systemutvikling og systemforvaltning. Det er innen disse områdene vi kan lage effektive løsninger som hjelper kundene til å nå sine mål, som vår forretningsidé og visjon er basert på.

Forretningsidé“Ved å kombinere virksomhets- og IT-kompetanse tilbyr vi effektive løsninger som hjelper våre kunder til å nå sine mål“
Mission“Vi skaper en effektiv, bærekraftig og sikker flyt av data, energi, gods og mennesker“

Vi er etablert i Finland, Norge og Sverige, og omsetter for ca. 270 MSEK og har ca. 200 medarbeidere. Eksempler på kunder er Hitachi Energy, Bane NOR, BDX, Euroskilt, Mesta, NCC, MaserFrakt, SCA, Skanska, Statens vegvesen, Stora Enso, Sveaskog, Trafikverket og Transdev.