Nyhetsarkiv

Eriwood velger Timber by Pinja

03.11.2022

Eriwood i Värnamo har valgt Timber by Pinja fra Triona som sitt nye forretningssystem.

Eriwood, et veletablert trevarehandelsselskap i Värnamo, har valgt Timber by Pinja som sitt neste forretningssystem. Eriwood håndterer til sammen ca 160 000 m3 saget tømmer i året.

Eriwood har nøye evaluert mulighetene for ny systemstøtte på markedet og etter en konstruktiv prosess falt valget på Timber by Pinja fra Triona.

Eriwood, med aner tilbake til 1925, består av de to selskapene Eriwood Åhlander AB og Eriwood Petersson AB. Åhlander samarbeider med flere underleverandører og selger videreforedlede treprodukter. Petersson er spesialisert på handelsvirksomhet og selger sagede treprodukter, hovedsakelig i det svenske og danske markedet.

Timber by Pinja vil støtte begge Eriwoods virksomheter. Ved å bruke systemets støtte for ulike virksomhetsnivåer (konsernstruktur) kan Åhlander planlegge og følge opp arbeidet med sine underleverandører. Underleverandørene vil også ha tilgang til deler av systemet slik at informasjon fortløpende oppdateres fra innkjøp til produksjon og levering. Innenfor rammen av prosjektet skal det også utvikles en handelsmodul som gir Petersson passende støtte for sin virksomhet.

«Vi ser at Triona har systemet vi trenger for å støtte begge våre virksomheter, og de har også kapasitet til å levere det vi trenger. Innføringsprosjektet har akkurat startet og vi har allerede et testmiljø oppe, som gjør at vi raskt kan komme i gang med systembyttet», sier Jonas Åhlander, administrerende direktør i Eriwood Åhlander AB.

Nå starter et felles innføringsprosjekt og planen er at systemet skal være fullt operativt våren 2023.

"Vi ser veldig frem til å jobbe med Eriwood. Det er et veletablert selskap med moderne tenkning og som virkelig kjenner treindustrien ut og inn. Det blir spennende å kunne sette opp Timber by Pinja etter deres måte å jobbe med underleverandører på og dermed muliggjøre effektiviseringer både for Eriwood og dets underleverandører”, sier Jens Werner, salgssjef i Triona AB.

Timber by Pinja er et komplett forretningssystem for treindustrien med støtte for innkjøp, produksjon, lagerstyring, salg og fakturering.

Timber by Pinja er utviklet av det finske selskapet Pinja, som Triona innledet et samarbeid med i 2017. Timber by Pinja brukes i dag av rundt 80 sagbruk og annen treindustri i Sverige, Finland og de baltiske landene. Triona tilbyr den svenske treindustrien en svensk versjon av systemet inkludert.

Les mer