Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRACS Flow

20.04.2020

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert som planlagt i slutten av februar. De neste versjonene er planlagt i mai og september 2020.

Den nye versjonen (2.11) inkluderer en rekke forbedringer og rettinger i kontorklienten, mobilløsningen og webportalen. Den største nyheten er at vi i TRACS Flows kontorklient har forbedret støtten for å håndtere samlinger av ordrer i ruter. På et overordnet nivå gjelder det funksjonalitet for å

 • Planlegge og opprette ruter
 • Manuelt og automatisk koble ordrer til rute
 • Justere rutesekvenser (sekvensrekkefølge)
 • Beregne reisetider og avstander (lastet, tom og totalt)
 • Vise rute i kart
 • Sende ut og tilbakekalle hele ruter

 

En annen stor nyhet er funksjonene for delingsregler som gjør at en ordreoverskrift/ordrelinje kan opprette nye ordrer ved kvittering. Funksjonen ligner på ekstra linjer, der en ordrelinje automatisk kan opprette en annen ordrelinje på en eksisterende ordre. Delingsregler oppretter derimot alltid en ny ordreoverskrift med én ordrelinje per delingsregel. Flere delingsregler kan settes opp slik at flere ordre kan opprettes.

For finansmodulen, som ble introdusert i versjon 2.9, er det gjort flere større tillegg. De største nyheten er:

 • Mulighet for å angi fakturapauser for kundefaktura
 • Mulighet til å angi momskoder i flere registre som kunde, leverandør, artikkel etc.
 • Mulighet for å ta hensyn til momskode i regelverk for konteringsunderlag
 • Økt antall registre som kan velges som verdikilder for konteringsregler
 • Nytt felt for egenfakturering - Fast fradragsdato
 • Mulighet til å se faste fradrag via hurtigmenyen i spørreprogram
 • Skal ikke fjerne fakturabrudd som er brukt
 • Lagt til valutakode på faste fradrag

I mobilløsningen har vi bla. lagt til funksjonalitet for å styre hvilke ordrestatuser som skal være mulig å redigere, samt varsling som bekrefter at en ordre er fullført. Videre er det nå også mulig å legge til dokumenter/bilder direkte fra dokumentvisningen.

I webportalen er den delen som brukes av leverandørene og transportørene utviklet slik at man f.eks. nå kan redigere ressurser i ordrelisten, samt åpne dokumenter relatert til egenfakturaer og fradrag via egenfakturafanen. Dette er også et eksempel på funksjonalitet som er lagt til som et direkte resultat av utviklingen av finansmodulen og de økte mulighetene den gir når det gjelder informasjonsutveksling med leverandører.

Totalt sett har utviklingshastigheten for produktet fortsatt holdt seg høy og vil fortsette på samme nivå ut 2020, der hovedtemaene er ytterligere logistikkstøtte i form av delte transportruter, pakkehåndtering, slamsugeoppdrag og mer komplett støtte for BEAst.

Mer informasjon

Les mer om TRACS Flow og noen andre produkter som støtter entreprenører og logistikk/transportselskaper og deres virksomhet: