Nyhetsarkiv

Triona Routing Engine hos Samtrafiken

07.08.2017

I Samtrafikens reiseplanlegger Resrobot brukes Trionas rutingprodukt TRE, Triona Routing Engine.

Samtrafiken er dermed enda en aktør innen reiseplanlegging som har valgt Trionas ruting. TRE brukes i Resrobot ved ruteberegning for reiser eller deler av reiser som skjer med bil eller gange. Samtrafiken har dermed en kraftig rutingskomponent som benytter  data fra OpenStreetMap for ruteberegning i hele Sverige.

Triona styrker med dette ytterligere posisjonen som framtredende leverandør av rutingstjenester i Norden, der TRE hjelper trafikanter med å velge den beste vegen for sykkel, gange, personbil og tungtrafikk.