Nyhetsarkiv

Triona tar ansvar for Azure drift

30.10.2018

I oktober fikk vi to nye medarbeider i Trionakonsernet i forbindelse med at Triona tok over  virksomheten til LiveArena. I forbindelse med dette tar Triona over ansvaret for LiveArenas Azure-baserte driftsvirksomhet.

LiveArena og Triona har samarbeidet siden sommeren 2015 om utvikling og forvaltning av LiveArenas konsept. Med denne overtakelsen tar Triona nå også ansvaret for driften.

Trionas kunder etterspør i økende grad at Triona tar ansvar for applikasjon- og/eller serverdrift. Det gir en rekke fordeler for kunden, f.eks.:

  • Enkelere support - kunden kan kontakte Triona med spørsmål både om produktet/systemet og driften av systemet
  • Raskere håndtering av hendelser da Triona håndterer helheten
  • Enkelere initiell driftsetting og oppgraderinger av kundeunike løsninger

I takt med at dette skjer har behovet for å utvikle Trionas eksternt orienterte virksomhet vedrørende applikasjons- og serverdrift økt. Med den bakgrunn er denne virksomheten en utmerket måte å ta et skritt fremover i utviklingen av Trionas drift- og supportvirksomhet på. Trionas nye medarbeidere har høy kompetanse på Microsoft Azure, og oppkjøpet styrker Trionas mulighet til å utvikle fremtidige skybaserte IT-løsninger.

Oppkjøpet gir LiveArena økt fokus på salg, markedsføring og konseptutvikling, samtidig som  LiveArena oppnår økt fleksibilitet i styring av sine ressursbehov.

Relaterte lenker: