Nyhetsarkiv

Milepæl nådd hos Trafikverket

19.02.2018

I desember 2017 ble systemleveransen godkjent i Transportstyrelsens prosjekt ANDA, som omfatter implementering av en ny IT-løsning for håndtering av anleggsdata for veg- og jernbanenettverk i Sverige. Godkjenning betyr at en viktig milepæl er oppnådd.

I ANDA-prosjektet er Triona ansvarlig for leveransen av løsningen som håndterer trafikknettet. Løsningen er realisert ved hjelp av Trionas produkt Transport Network Engine (TNE) og Trimbles produkt Novapoint DCM, som styrer oppdateringen av trafikknettet. Den første leveransen ble gjennomført høsten 2016, og nå er også de resterende delene av ANDA levert. Dette gjør at Trafikverket kan påstarte neste fase som bla. omfatter migrering av data, samtidig som de setter systemene i produksjon. Noe som igjen betyr at Trafikverket vil få bedre kontroll over alle anleggene sine.