Om Oss

Ledergruppe

Triona konsernets ledergruppe består av følgende personer:

Lars Harrysson, CEO
Født: 1952
Aksjer: 1 010
Kontakt: +46 70 690 90 59

Rune Dragsnes, Managing Director Norge
Født: 1969
Aksjer: 20 000
Kontakt: +47 928 42 929

Sofia Hedberg, CFO
Født: 1976
Aksjer: 200
Kontakt: +46 70 020 41 05

Anna Mårsell, CTO
Født: 1976
Aksjer: 5 500
Kontakt: +46 70 597 82 97

Jens Werner, CSO
Født: 1968
Aksjer: 32 500 (gjennom selskaper)
Kontakt: +46 70 248 07 43