Nyhetsarkiv

Västtrafik effektiviserer med TNE och TRE

16.06.2020

Västtrafik automatiserer og forenkler prosessen for kollektivtrafikkplanlegging med Trionas produkter TNE og TRE. Oppdaterte vegdata blir automatisk produsert ved bruk av TNE på en måte som er tilpasset beregning av  avstander mellom ulike holdeplasser (kjørelengdeberegning) ved bruk av TRE.

Västtrafik har startet en prosess som innebærer at de med Trionas produkt TNE automatiserer sin dataproduksjon angående data for kjørelengdeberegninger. I dag involverer prosessen flere manuelle steg der ulike systemer brukes. Når løsningen er på plass vil data fra den svenske nasjonale vegdatabasen oppdateres kontinuerlig samtidig som Västtrafik vil kunne administrere egne nettverk i samme miljø. Dette gjør det enklere og mer smidig å utføre kjørelengdeberegninger. Dette handler om å beregne avstander mellom ulike holdeplasser, noe som er nødvendig for planlegging av ruter og beregning av kompensasjon til operatører innen kollektivtrafikken hos Västtrafik. Kjørelengdeberegningene gjøres med støtte fra Trionas produkt TRE (Transport Routing Engine).

Vi er glade for å få muligheten til å støtte Västtrafik i denne endringen, som kan kobles direkte til Trionas mål om: "Vi skaper effektive, bærekraftige og sikre strømmer av data, energi, varer og mennesker".