Nyhetsarkiv

Rammeavtale med Trafikverket

27.02.2017

Trafikverket har inngått ny rammeavtale med Triona på konsulettjenester rundt veg- og jernbanedata samt geografisk informasjon.

Avtalen, som ble inngått i starten av 2017, gjelder bla. ekspertkompetanse som geodataspesialister, kvalitetsoppfølgere, utredere og modellerere for geografisk informasjon. Dette er en fornyelse av den avtalen Triona har med Trafikverket idag. Triona har i mange år levert ekspertkompetanse til Trafikverket innen disse områdene, og avtalen innebærer at Triona fortsatt kan opprettholde kompetansen. Avtalen gjelder til mai 2019 med opsjon på forlengelse i 1+1 år.