Nyhetsarkiv

Vellykket leveranse til Clas Ohlson

16.08.2018

Innenfor rammen av Clas Ohlsons endringsprogram sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Effeciency, har Clas Ohlson nå satt den nye transportdataplattformen (TDP) i produksjon. TDP er utviklet av Triona.

Innenfor rammen av IT- och virksomhetsforandringsprogrammet sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Efficiency, har Triona siden 2016 hatt ansvaret for utvikling av en transportdataplattform (TDP). TDP knytter sammen forretningssystemet med butikker, leverandører, lagersystem, transportadministrasjonssystem og logistikkaktører. TDP er utviklet under delprojekt HQ i sCORE. HQ er et av de største IT- og virksomhetsforandringsprojekt som Clas Ohlson har hatt. HQ omfatter foruten TDP også økt bruk av Microsoft Dynamics AX, et nytt lagersystem, et nytt transportadministrativt system samt en rekke forandringer i øvrige systemer og prosesser.

TDP ble driftsatt 14. mai 2018, og deretter fulgte utrulling i virksomheten i en periode over seks uker. Nå er alle nye systemer og prosesser som håndterer transporter til butikker og innkommende leveranser i full produksjon. Triona har fortsatt en rolle i forvaltning og videreutvikling av TDP.

Åsa Hamberg, programleder i sCORE-programmet sier: ”Vi är fantastiskt glada över den lyckade driftsättningen och utrullningen av HQ. Eftersom TDP är en central och integrerad del av HQ-leveransen har ett gott samarbete mellan Clas Ohlson och Triona varit en nyckel till framgång för hela HQ-projektet. Vi är mycket nöjda med leveransen från Triona och samarbetet med alla kompetenta människor hos Triona.”

Triona er glade og stolte over muligheten til å være leverandør til  Clas Ohlson, og ser med forventning fram til å utvikle våre forretningsrelasjoner ytterligere.